Par biedrību

Biedrības “Taureņa efekts” mērķis ir gan sociālās atstumtības mazināšana,  gan demogrāfijas problēmjautājumu apzināšana un risināšana ar mērķi – izglītotas, plaukstošas un veselīgas Latvijas sabiedrības veidošana.

Jau kopš 1990. gada Latvijas iedzīvotāju dabiskais pieaugums ir negatīvs. Uz vienu sievieti Latvijā vidēji tiek radīts 1,1 bērns, kas ir viszemākais rādītājs Eiropas Savienībā. Gan sabiedriskās domas pētījumi, gan aptaujas rāda, ka viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc ģimenes vilcinās ar lēmumu ieviest mazuli, ir nedrošā materiālā situācija, kā arī bailes par nespēju izaudzināt, izskolot un pienācīgi aprūpēt savus bērnus.

Biedrība tuvākā gada laikā plāno uzsākt četru posmu labdarības kampaņu, kas ne tikai pamudinātu Latvijas iedzīvotājus iesaistīties šīs problēmas aktualizēšanā un risināšana, vācot ziedojumus, bet arī sniegtu reālu materiālo atbalstu tām ģimenēm, kurām tas ir visvairāk nepieciešams.

Rinda uz valsts apmaksāto neauglības ārstēšanu turpina augt, un patlaban rindā četrās klīnikās jau iestājušies vairāk kā 1060 cilvēku, tomēr šogad papildu nauda programmai nav plānota.

Kampaņas pirmais posms ir veltīts neauglības ārstēšanai. Tā laikā ir plānots savākt ziedojumus un paplašināt to ģimeņu loku, kas saņemtu neauglības ārstēšanas pakalpojumus bez maksas.

Pārējie kampaņas posmi būs saistīti ar aktivitātēm, kas palīdzētu Latvijai uzlabot demogrāfisko situāciju un sniegt ieguldījumu sabiedrības attīstībā, kā arī saistīti ar audzināšanas un izglītošanas problēmu risināšanu – pilnvērtīga uztura nodrošināšana skolās un bērnudārzos, drošas un attīstošas vides nodrošināšana Rīgā un reģionos, kā arī citu vērtīgu ideju īstenošanā.

Biedrības rekvizīti:
Reģ.Nr. 40008197815
Konts: LV37HABA0551034195731

Valdes loceklis
Gints Lazdiņš
E-pasts: gints@taurenaefekts.lv

Leave a Reply